Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39125 03.12.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Jõõpre Puha Suurkannataja Georgiuse kiriku altari, kogudusesaali ja tamburi põrandate restaureerimise 2. etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 19031
Tellija Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
Teostaja U. Tali, T. Raev
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35117 17.05.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kiriku altari, kogudusesaali ja tamburi põrandate restaureerimise esimese etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 17069
Tellija Jõõpre Püha suurkannataja Georgiuse kogudus
Koostaja Tiit Raev
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28984 04.01.2017 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused kiriku põrandate restaureerimiseks.
Põrandate restaureerimise põhiprojekt.
Töö nr
Tellija EAÕK Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse kogudya
Koostajad: Elo Sova, Silvia Ränd, Ain Pihl
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26136 12.11.2015 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA102 2014-2020.11.01.001.01.15-0008 Kavaru-Audru-Lavassaare-Vahenurme ja Pärnu-Jaagupi lõikude Pärnumaal Audru ja Halinga valdades ning Pärnu linnas mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt
Töö nr HT0150
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostajad: Jevgeni Tjurikov; Anti Salura
Kontrollis: Eduard Terass
Kose Harjumaa, 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26135 21.11.2015 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA102 2014-2020.11.01.001.01.15-0008 Kavaru-Audru-Lavassaare-Vahenurme ja Pärnu-Jaagupi lõikude Pärnumaal Audru ja Halinga valdades ning Pärnu linnas mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt
Töö nr HT0150
Tellija: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostajad: Jevgeni Tjurikov; Anti Salura
Kontrollis: Eduard Terass
Kose Harjumaa, 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18188 06.06.2012 projekti
kooskõlastus,
uuringute aruanne,
muinsuskaitse
eritingimused
Jõõpre õigeusu kiriku katuse väliuuringud, restaureerimise projekti muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt
Nr 12022
tellija Jõõpre Püha Suurkannataja Georgi apostlik õigeusu kirik
Koostaja M.Paju, L.Tammann
Pärnu 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11758 17.06.2009 projekti
kooskõlastus
Jõõpre kiriku liitumine elektrivõrguga. Tööprojekt
Nr K87085
Tellija
Koostaja Feliks Märtson
Pärnu 2009

jaotuskilbi paigaldamine värava kõrvale ei ole lubatud.
jaotuskilp paigaldada värava vastu üle tee.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent