Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34178 13.12.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Kihlepa küla ühendamine ELA SA trassiga. Tööprojekt
Töö nr 2046P
Tellija Eesti lairiba Arenduse SA
Koostaja Ellen Rahn
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35152 22.05.2019 trassi kooskõlastus Kihlepa küla, 19109 Kärbu-Kõima tee ELASA sidekaabli mikrotorustiku paigaldamine kaabliadraga ja kinnisel meetodil , trassi pikkus kokku 7000m.
Tööde teostaja K.U.Mell AS
Tööde tegemise aeg: 22.05.2019-01.09.2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15693 25.05.2011 tööprojekti
kooskõlastus
Uruste silla remont
Riigimaantee nr 19109 Kärbu-Kõima km 3,384
Töö nr 0110
Koostaja Märt Susi
2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent