Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
21771 17.12.2013 projekti
kooskõlastus
Kalease kooli kõrvalhoone end valitsejamaja katusekorruse väljaehitamise eelprojekt
Nr 522-13
tellija Kalease kool
koostaja Tõnis Palm
Pärnu 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21770 17.12.2013 projekti
kooskõlastus
Tuletõkkesekstsioonide moodustamine Kaelase kooli õppehoonetes
Nr 521-13
Tellija Kalease kool
koostaja Tõnis Palm
Pärnu 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17588 12.03.2012 üldplaneering Halinga valla üldplaneering
Koostaja: Halinga VV, AB Novel OÜ
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15554 04.05.2011 kooskõlastus Vastavalt MuKS § 35 lg 7 Lääne-Eesti Päästekeskuse ettekirjutusega esitatavad järgnevad nõuded:
1. Kohustada Kaelase Kooli paigaldama võimla-tööõpetuse hoonesse kogu hoonet hõlmava automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi.
2. Kohustada Kaelase Kooli tagama koolimaja hoones evakuatsiooni ohutuks tagamiseks tuletõkkesektsioonide moodustamine.

Tingimustega:
1. Paigaldatav tulekahju-signalisatsioonisüsteem kavandada juhtmevaba.
2. Moodustavad tuletõkkesektsioonid ja sellega kaasneda võivad ehitustööd ei tohi kahjustada hoone siseruumide avatud detaile, ehituselemente ja -konstruktsioone. Säilima peab ruumistruktuur.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
2496 09.01.2001 kooskõlastus reg nr 16626; Kaelase mõisa valitsejamaja; Rein Raie; pole määratletud, millele kooskõlastus on antud. Pärnumaa vaneminspektor, Eduard Rajari