Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35955 19.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Häädemeeste kiriku teeraja katendi uuendamise ja aiavärava korrastamise tegevuskava
Töö nr VT-19029
Tellija EELK Häädemeeste Miikaeli kogudus
Koostas Svea Volmer
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
35905 11.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Häädemeeste kirik, altariaia polsterduse uuendamise tegevuskava
Töö nr VT-19027
tellija EELK Häädemeeste Miikaeli kogudus
Koostaja Mirjam Averin
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
33729 25.10.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Häädemeeste kiriku altariaia asendi muutmise tegevuskava
Töö nr VT-18015
Tellija EELK Häädemeeste Miikaeli kogudus
Koostaja Svea Volmer
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24797 20.04.2015 üldplaneering Häädemeeste valla rannalade osaüldplaneering
Häädemeeste VV
2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19321 30.11.2012 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering
Koostaja Häädemeeste Vallavalitus
Häädemeeste 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7941 15.10.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Häädemeeste Miikaeli kiriku torni muinsuskaitselised eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt.
Töö nr
Tellija EELK Häädemeeste Miikaeli kogudus
Koostaja Ain Pihl
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7629 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste rannaalade osaüldplaneering
Nr H-126-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7628 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering Nr H-123-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent