Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24797 20.04.2015 üldplaneering Häädemeeste valla rannalade osaüldplaneering
Häädemeeste VV
2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19321 30.11.2012 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering
Koostaja Häädemeeste Vallavalitus
Häädemeeste 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7629 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste rannaalade osaüldplaneering
Nr H-126-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7628 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering Nr H-123-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent