Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24797 20.04.2015 üldplaneering Häädemeeste valla rannalade osaüldplaneering
Häädemeeste VV
2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7628 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering Nr H-123-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7629 29.08.2007 üldplaneering Häädemeeste rannaalade osaüldplaneering
Nr H-126-05
Tellija Häädemeeste Vallavalitsus
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19321 30.11.2012 üldplaneering Häädemeeste valla üldplaneering
Koostaja Häädemeeste Vallavalitus
Häädemeeste 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent