Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37868 12.06.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kihnu õigeusu kiriku põrandaaluse ventilatsiooni taastamise ja kirikuhoovi sademevee ärajuhtimise tegevuskava (hoone niiskuskahjustuste peatamiseks).
Tellija Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kihnu Nikolaose Kogudus
Koostaja Toomas Rapp
Pärnu 2020
Märkusega: Kiriku sokli lubjatöö teostada enne septembrit!
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
38232 07.08.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste uuringute kava Kihnu pronksiaegsel asulakohal. Arheoloogiakeskus MTÜ. 5.08.2020. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38557 24.09.2020 uuringu tegevuskava Kihnu õigeusu kirik, interjööri viimistluse uuringute tegevuskava
Töö nr 20-07
Tellija Kihnu Nikolause Kogudus
Teostaja Nele Rohtla, Karmen Riigov
Tallinn 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
39420 04.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kihnu õigeusu kiriku põrandaaluse ventilatsiooni taastamise ja kirikuhoovi sademevee ärajuhtimise tegevuskava (hoone niiskuskahjustuste peatamiseks).
Töö nr -
Tellija Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kihnu Nikolaose Kogudus
Teostaja Toomas Rapp
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
21887 20.01.2014 tööde teostamise
aruanne
Kihnu kiriku väravaehitise tööde teostamise aruanne
Koostaja Toomas Rapp
Kihnu 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22488 29.04.2014 tööde teostamise
aruanne
Kihnu Püha Nikolaose kiriku akende restuareerimise aruanne
Tellija EAÕK
Koostaja Jaak Tammearu
Tallinn 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22910 30.06.2014 tööprojekti
kooskõlastus
Tõstamaa –Lao –Kihnu Pärnumaal, Tõstamaa ja Kihnu vallas mikrotorusüsteemi- ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt ESTWIN005 ELA063
TÖÖ NR. HT0144
Koostaja: Anti Salura
Kontrollis: Eduard Terass
Harjumaa 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
23222 12.08.2014 kooskõlastus Skeem katuse tuulutusavade paiknemise kohta. Tuulutusavade mõõdud on põhi 150mm ja kõrgus 70mm ja paigaldame need maleruudumustris – ühele poole 4 ja teisele poole 3 tükki Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24432 23.02.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Kihnu Püha Nikolaose kiriku kogudusesaali ja altariruumi katusekatte vahetuse muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Koostaja Urmas Lööper
Paide 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27055 04.04.2016 uuringu tegevuskava Kihnu õigeusu kiriku siseviimistluskihtide tegevuskava.
Tellija EAÕK Kihnu Nikolause kogudus
Koostaja Heli Tuksam
Tartu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent