Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27011 28.03.2016 üldplaneering Koonga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Koostajad Koonga VV ja Kobras AS
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
2763 20.04.2005 projekti
kooskõlastus
Reg nr 16660
Keblaste mõisa keldri katuse remondi projekt
Töö nr 05042
Koostaja: L. Tammann
Pärnu aprill 2005
Tellija Eduarad Rajari
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits