Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
27011 28.03.2016 üldplaneering Koonga valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Koostajad Koonga VV ja Kobras AS
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12298 28.09.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Keblaste mõisa tuuleveski remondi aruanne. Muinsuskaitse järelevalve.
Tellija Helje Lang
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9874 11.08.2008 projekti
kooskõlastus
Keblaste mõisa tuuleveski muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt tuuliku remondiks Pärnumaa nõunik, Nele Rent