Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39540 20.01.2021 projekti
kooskõlastus
Ärihoone rekonstrueerimine, Lai tn 18
Töö nr 2020/07
Tellija OÜ Port Artur
Teostaja Karmo Tõra, Kaupo Kangro
Tallinn 2021

Märkustega:
1. Kui töid tehes avastatakse rajatis, tarind, hooneosa, viimistluskiht, arheoloogiline kultuurkiht või muu leid või asjaolu, mida seni tehtud uuringute käigus ei ole dokumenteeritud või millega projekteerimisel või tööde tegemise loa andmisel ei ole arvestatud, on tööde teostaja kohustatud säilitama leitu muutmata kujul ning teavitama sellest viivitamata Muinsuskaitseametit.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
39421 04.01.2021 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne, Pärnu Punase torni rekonstrueerimine ja restaureerimine
Töö nr -
Tellija Pärnu Muuseum
Teostaja Toomas Rapp
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
38577 28.09.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Pärnu linnas Ringi tänaval Muru ja P. Kerese tänavate vahelises lõigus ja Munamäe pargis (Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 27007) kaugküttetrassi paigaldamise juures teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 23.09.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38507 17.09.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Pärnu linnas Lõuna tänaval (Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 27007) teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 11.09.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38506 17.09.2020 uuringu tegevuskava Vissak, Rünno. Arheoloogiline järelevalve Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal Lõuna tn, Pühavaimu tn ja Esplanaadi tn. Uuringukava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 10.09.2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
38254 12.08.2020 projekti
kooskõlastus
Lastestaadioni jääväljak ja olemasoleva staadionihoone juurdeehitus Pärnus Ring tn 15. Eelprojekt, märkused parandatud. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
38176 29.07.2020 projekti
kooskõlastus
Ringi tn 15 jääväljak
Töö nr EP 20-11
Tellija Sonmak Group OÜ
Teostaja Anu Kuningas, Urmas Merila
Tallinn 2020
Märkustega:
1. Projektiga käsitletav krunt asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestiste reg-nr 27007) ning ehitismälestisel Pärnu linnakindlustused (mälestiste reg-nr 16677).
2. Kaevetöödel tuleb tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetodiks arheoloogiline jälgimine, vajadusel arheoloogilised kaevamised). Kaevetööde ajal toimuva arheoloogilise uuringu juures tuleb arvestada tööde seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine.
3. Enne tööde toimumist peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm). Luba väljastatakse pärast arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.
4. Teostada staadioni bokside viimistlus (seinte katmine puitprofiilis žalusiiga) vastavalt Arhitektibüroo Pind OÜ projektile nr 0520 Lastestaadioni jääväljak ja olemasoleva staadionihoone juurdeehitus Pärnus Ringi tn 15.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
38047 11.07.2020 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2020. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Rüütli tänav 32 kinnistul (asulakoht 11793; Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 27007) 2020. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Stell Eesti AS Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37978 02.07.2020 projekti
kooskõlastus
Olemasoleva 5-krt korterelamu korter nr 4 rekonstrueerimine
Töö nr 717-18
Tellija Andrei Golovats
Teostaja Rein Raie, Tõnis Palm, Ilmar Selgal
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37669 19.05.2020 projekti
kooskõlastus
Ärihoone neljanda korruse pealeehitus ja oluline rekonstrueerimine
Töö nr 19070501
Tellija OÜ Teroolia
Teostaja Meelis Nurm
Tallinn 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe