Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37669 19.05.2020 projekti
kooskõlastus
Ärihoone neljanda korruse pealeehitus ja oluline rekonstrueerimine
Töö nr 19070501
Tellija OÜ Teroolia
Teostaja Meelis Nurm
Tallinn 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37567 06.05.2020 projekti
kooskõlastus
Lõuna tn 6 kaugküttetorustiku rajamine, tööprojekt
Töö nr 2001
Tellija Fortum Eesti AS
Teostaja Tanel Rugam
Tallinn 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37326 07.04.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Pärnu Vanalinna Põhikooli õppehoonete restaureerimise ja rekonstrueerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr -
Tellija Pärnu Linnavalitsus
Teostaja Toomas Rihvk
Kuressaare 2018-2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37193 23.03.2020 projekti
kooskõlastus
Uus tn 10 kaugküttetorustik, tööprojekt
Töö nr 690
Tellija Fortum Eesti AS
Teostaja J. Rohumägi, T. Rähmonen
Pärnu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37022 23.02.2020 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Pärnu linnas Rüütli tänav 32 kinnistul teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinn, 2020 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37005 22.02.2020 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2020. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Lai tänav 1 kinnistul (asulakoht 11793; Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 27007) 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Vändra MP OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36780 14.01.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Ringi tn 15 muinsuskaitse eritingimused Lastestaadioni spordiväljakute rajamiseks, olmehoone lammutamiseks ja uue ehituseks
Töö nr T-1864
Tellija Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond
Teostaja M.Mihkelson
Tartu 2018-2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36302 03.11.2019 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2018. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Aia tänav 4 kinnistul ning Rüütli tänaval Aia ja Pargi tänavate vahelises lõigus Pärnu linnas Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (27007) 2018. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Landserv OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
34301 10.01.2019 projekti
kooskõlastus
Kuninga tn 5 kaugküttetorustik. Tööprojekt
Töö nr 579
Tellija Fortum Eesti AS
Koostaja J.Rohumägi
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34160 12.12.2018 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Pärnu linnas Laial tänaval, Aida tänaval ja Põhja tänaval (asulakoht 11793 ja selle kaitsevöönd ning Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala 27007 kaitsevöönd) teostatavate arheoloogiliste uuringute kava. Arheoloogiakeskus MTÜ. 02.12.2018, Tallinn Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas