Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24925 04.05.2015 detailplaneering Vallikääru Pargi kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneering
Nr 62DP13
Tellija Pärnu LV
Koostaja Karl Hansson
Tartu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35444 01.07.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pärnu "Tallinna värav" restaureerimise tegevuskava
Töö nr
Tellija Pärnu LV
Koostaja Benita Martsoo
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
6569 05.04.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu vallkraavi ja Õhtu 1a administratiivhoone-lava muinsuskaitse eritingimused vallikraavi heakorrastamiseks ja võimalike uusehitiste projekteerimiseks
Nr 06107
Tellija Pärnu LV planeerimisosakond
Pärnu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11348 16.04.2009 projekti
kooskõlastus
Tallinna värava välisviimistluse restaureerimise põhiprojekt. Nr 09010
Tellija Pärnu LV
Koostaja L.Tammann, H.Maide
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13685 26.05.2010 projekti
kooskõlastus
Vana-Tallinna tn 1 Tallinna värava I korruse kõrvalruumide viimistluse ja elektripaigaldamise remondi põhiprojekt
Nr 10032
tellija Pärnu LV majandusosakond
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14126 10.08.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
"Tallinna värav" välisviimistluse remondi muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Nr 10027
Tellija Pärnu LV majandusosakond
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18148 01.06.2012 seisukoht taotlusele
või eskiisile
välikohviku terrassi ehitamine Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
11362 20.04.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu vallikraavi ja Õhtu tn 1a administratiivhoone-lava muinsuskaitse eritingimused vallikraavi heakorrastamiseks ja võimalike uusehitiste projekteerimiseks. Koostaja: OÜ Arcus Projekt, Tiit Raev. Eritingimuste pikendamine kuni 20.04.2011. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
12213 14.09.2009 projekti
kooskõlastus
Pärnu Vallikääru pargi ala põhiprojekt. Kaust IV/V. Veevarustus ja kanalisatsioon. Tellija: OÜ Lootusprojekt. Töö nr 906. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
13734 02.06.2010 projekti
kooskõlastus
Pärnu Vallikääru park. Maketid. Töö nr 1001-PP (Põhiprojekt). Koostaja: OÜ Lootusprojekt. Tellija: AS Merko Ehitus. Tingimus: maketile nr III lisada kaitsealused hooned – reg nr 8324 Maja, kus aastail 1895-1919 asus trükikoda, reg nr 8323 Maja, kus aastail 1895-1919 asus trükikoda, reg nr 8321 Pärnu Poeglastegümnaasiumi hoone. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg