Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
9003 01.04.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kuninga 24 hoone muinsuskaitse eritingimused remont-restaureerimistööde ja osalise ümberehituse projekti koostamiseks
Nr 2008-124
Tellija Aresco Foods OÜ
Koostaja Ruth Pärnoja
Tartu 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10020 08.09.2008 infostend reklaam metallkonstruktsioon. Tekst: rõivaste müük, massaaž, kingsepp. Mõõtmed: 500mm*700mm. Eksponeerimise aeg: 01.09.2008-31.08.2009. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
10988 12.02.2009 projekti
kooskõlastus
Kuninga 24 värava remondi põhiprojekt
Nr 09012
tellija Arecso Food Oü
Koostaja L. Tammann
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11017 18.02.2009 hooldustööd Kuninga 24 elamu veeavarii järgsete vajalike remonditööde loetelu
Nr 09011
Tellija Ardis Ehitus OÜ
Koostaja L.Tammann
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11540 15.05.2009 projekti
kooskõlastus
Kuninga 24 elamu siseruumide remondi põhiprojekt.
I Arhitektuurne osa
II Ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalistasiooni osa
III Elektrotehniline osa
Nr 09018
tellija Aresco Food OÜ
Koostaja L.Tammann
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13158 02.03.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Kuninga tn 24 elamu remonditööde muinsuskaitselise järelevalve vahearuanne
Nr 09011
Tellija Ardis ehitus OÜ
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18143 01.06.2012 projekti
kooskõlastus
Katuseakende paigaldamine hoone hoovikülje vaates. Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
26129 12.11.2015 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Infokandja paigaldamine taotluses esitatud kujunduses ja asukohas Kuninga tn 24 hoonele Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
26256 30.11.2015 ettekirjutused,
tööde peatamine
Vastavalt MuKS § 35 lg 6 Päästeameti ettekirjutusega esitatavad nõuded:
1. Kohustada Aresco Food OÜ-d tagama uude majja täiendava automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
2. Kohustada Aresco Food OÜ-d tagama uue maja ATS-i hooldusaktis esitatud puuduste kõrvaldamine.
3. Kohustada Aresco Food OÜ-d tagama vanasse majja paigaldatud autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse teostamine.
4. Kohustada Aresco Food OÜ-d tagama vanasse majja täiendava autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
5. Kohustada Aresco Food OÜ-d tagama vana maja evakuatsiooniteel paiknevatele ustele evakuatsioonisuluste paigaldamine.

Tingimustega:
Täiendava autonoomse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsioonisuluste paigaldamisel tuleb tagada kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide säilimine.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27685 16.06.2016 projekti
kooskõlastus
Kuninga tn 24 hooneosa "C" osalise ümberehituse muinsuskaitse eritingimused ja projekt. koostaja: Arhitektibüroo Pind OÜ tellija: Aresco Food OÜ Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen