Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24925 04.05.2015 detailplaneering Vallikääru Pargi kinnistu ja Vallikraavi veeala detailplaneering
Nr 62DP13
Tellija Pärnu LV
Koostaja Karl Hansson
Tartu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22012 10.02.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Elamu Pärnus, Lõuna tn 2a ehitustööde tegemise muinsuskaitseline aruanne.
Nr 02/14
Tellija Viljo Vettik
Koostaja Jaak Huimerind
Tallinn 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11313 13.04.2009 projekti
kooskõlastus
Elamu restaureerimisprojekt. Lõuna tn 2a, Pärnu linn, Pärnumaa. Liitumine veevarustuse ja kanalisatsioonigi ühisvõrguga. Ehitusprojekt. Töö nr 901. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
11077 02.03.2009 projekti
kooskõlastus
Lõuna 2a elamu restaureerimisprojekt. Põhiprojekt.
I AP- ja AE-osa
II SK osa Studio Kurismaa OÜ
III Konstruktsiooni osa FIE Aleksandr Danil
IV VK ja KV osa Augur OÜ
V elektrotehnika osa Elkon Elekter OÜ
VI soojatorustiku ja ehitusprojekti osa As Amaks
Nr 02/08
Tellija Viljo Vetik
Tallinn 2008

Kaevetöödel ja puude juurimisel nõutav arheoloogiline järelevalve
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10686 22.12.2008 projekti
kooskõlastus
Lõuna 2a elamu restaureerimisprojekt. Eelprojekt.
nr 02/08
Tellija Viljo Vetik
Koostaja Jaak Huimerind
Tallinn 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10189 09.10.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Lõuna 2a elamu restaureerimise muinsuskaitselised eritingimused
Koostaja Mart Kalm
Tellija Viljo Vettik
Tallinn 2008
KKK 138 07.10.20058
Pärnumaa nõunik, Nele Rent