Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
2088 18.11.2004 kooskõlastus Mere pst 7. Detailplaneeringu lähteülesanne. Ü. Saar; K. Tiigisoon; K. Loper Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
3572 12.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu, Mere pst 7 majutushoone rajamise ja pargi restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: A. Roosaar; vastutav arhitekt: A. Roht.
Töö nr: T-62-04
Tellija Ammende Villa AS
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
3981 25.01.2006 kooskõlastus Pärnu, Mere pst 7 kinnistu detailplaneering. Koostaja: Rein Metshein, Heldur Otsalt, Enn Viires
Tellija: AS Ammende Villa
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
10831 21.01.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Kooskõlastuse nr 3572 (12.10.2005) pikendamine
Pärnu, Mere pst 7 majutushoone rajamise ja pargi restaureerimise muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: A. Roosaar; vastutav arhitekt: A. Roht.
Töö nr: T-62-04
Tellija Ammende Villa AS
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
11098 04.08.2011 projekti
kooskõlastus
Ammende villa kõrvalhoone Mere pst 7 ehitamise põhiprojekt. Seletuskiri ja joonised.
Tellija Ammende Villa AS
Koostaja A.Roosaar
Pärnus 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22621 19.05.2014 tööde teostamise
aruanne
Ammende Villa restaureerimistööde aruanne
koostaja Andrus Mutli
Tartu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
27883 13.07.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Ammende villa pargi muinsuskaitse eritingimused kujundusprojekti koostamiseks
Töö nr T-11-6
Tellija KV3 OÜ
Koostaja Reet Pulk-Piatkowska, Kati Niibo
Pärnu-Tartu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28876 19.12.2016 ettekirjutused,
tööde peatamine
MuKS § 35 lg 6 kohaselt Päästeameti ettekirjutusega esitatavad nõuded:
1. Kohustada KV3 OÜ-d tagama Ammende Villa hoonesse lisa evakuatsioonivalgustuse paigaldamine toimimisajaga vähemalt üks tund.
Tingimustega, evakuatsioonivalgustite jms paigaldamisel tuleb tagada kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide säilimine ning uued paigaldised tuleb valida sobivad, diskreetsed ja vähedominantsed.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29445 09.03.2017 projekti
kooskõlastus
Ammende villa aiapaviljon. Põhiprojekt
Töö T-37-16
Tellija KV3 OÜ
Koostaja Aivar Roosaar
Tartu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
37979 02.07.2020 projekti
kooskõlastus
Ammende villa hoone osaline ümberehitus
Töö nr TR-039-19
Tellija KV3 OÜ
Teostaja M. Saar, A. Kilk, M. Raid
Tartu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe