Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13735 02.06.2010 infostend Nikolai 22 reklaambanner üle Nikolai tn kohakuti leeriaiaga
matejal - kangas, mõõdud 4,5m, kiri VIII pärnu orelifestival 01.06-31.08.2010 Reedeti kell 20:00 Eliisabeti kirikus, põhi kollane kirjad roheline
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11709 10.06.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Elamu Nikoali tn 24 Pärnus remondi muinsuskaitse järelevalve vahearuanne.
Tellija Ankaro arendus OÜ, Ants kalda
koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9176 24.04.2008 hooldustööd Mälestise fassaadide väliste hooldustööde juhis.
PL väljastatud välisviimistluse pass on lisatud.
Pärnu 2008

Nõutav muinsuskaitseline järelevalve.
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Mari Lõhmus
2513 04.04.2000 kooskõlastus reg nr 16697; Pärnu, Nikolai 24; õuehoone laienduse ja muinsuskaitseliste eritingimuste kooskõlastamine; projekti koostaja K. Etverk (AS Tallinna Restauraator). Pärnumaa vaneminspektor, Eduard Rajari
2508 13.03.2000 kooskõlastus reg nr 16697; Pärnu, Nikolai 24; Steffani pizzarestorani kõrvalhoone, ajutise juurdeehituse kooskõlastus. Omanikku, tellijat ja teostajat pole määratletud. Pärnumaa vaneminspektor, Eduard Rajari