Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35595 22.07.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pühavaimu tn 8 Pärnu Kunstide maja tuleohutuspaigaldiste muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 15035
Tellija Pärnu LV
KOostaja Tiit Raev
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35594 22.07.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pühavaimu tn 8 Pärnu kunstide Maja fassaadide restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 16060
Tellija Pärnu LV
Koostaja Tiit Raev
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26816 07.03.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pühavaimu tn 8 hoonetekompleksi akende vahetuse muinsuskaitse aruanne
Tellija RKAS
Koostaja janek Bahovski
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
23917 05.12.2014 projekti
kooskõlastus
Pühavaimu tn 8 Pärnu Kunstide Maja tuleohutuspaigaldise põhiprojekt. Köide I: arhitektuurne ja ehituskonstruktiivne osa, köide II: elektripaigaldis. Koostaja: Arcus Projekt OÜ Tellija: Pärnu Linnavalitsus Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
22616 19.05.2014 kooskõlastus MuKS § 35 lg 6 Päästeameti ettekirjutusega esitatavad järgnevad nõuded mälestisel:
1. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pühavaimu 8 hoonesse täiendava evakuatsioonivalgustuse paigaldamine toimimisajaga vähemalt üks tund.
2. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pühavaimu 8 hoones evakuatsiooniteel asuvate uste võtmeta avatavus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21655 02.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pühavaimu tn 8 Kunstide Maja Pühavaimu tn ja Uus tn poolsete fassaadide muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja: Arcus Projekt OÜ Tellija: Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
19424 14.12.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pühavaimu tn 8 Pärnu Kunstide Maja väliuuringud ja tuleohutusepaigadlise põhiprojekti muinsuskaitse eritingimused
Nr 12076
tellija Pärnu LV
koostaja M.Paju, T.Raev
Pärnu 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17840 18.04.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Akende tööjoonised
Tellija AS Riigi Kinnisvara
Koostaja Raul Mikkelsaar
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17539 02.03.2012 projekti
kooskõlastus
Pühavaimu 8 akende vahetuse projekt. Põhiproejkt
Nr 211500
tellija Varpo Grupp OÜ
Koostaja Anu Vaarpuu
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17538 02.03.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Pühavaimu 8 muinsuskaitse eritingimused akende vahetuseks
Nr 211500
Tellija Varpo Grupp OÜ
Koostaja Anu Vaarpuu
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent