Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37611 11.05.2020 detailplaneering Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneering
Töö nr 1556DP1
Tellija Pärnu Linnavalitsus
Teostaja Mart Hiob
Tartu 2018 ‐ 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
37601 11.05.2020 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimuste Ranna pst 1a, 1b ja 1d kinnistute detailplaneeringu koostamiseks muudatus
Töö nr 20045ET1
Tellija Pärnu linnavalitsus
Teostaja Mart Hiob
Tartu 2020
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
33549 26.09.2018 projekti
kooskõlastus
Mudarvila vasaku tiiva muudatused. Sisearhitektuuripõhiprojekt
Töö nr
Tellija Hedon SPA
Koostaja T.-K.Vaikla
Tallinn 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22498 29.04.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Ranna pst 1 katlamaja alajaama, pumbamaja ja piirdeaia lammutamise muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Nr 13008
tellija Mudaravila investeeringud OÜ
Koostaja T.Raev
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22440 23.04.2014 kooskõlastus Välisuksed. Liistud. Tööjoonised
Koostaja Rainer Tamsalu
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22408 17.04.2014 trassi kooskõlastus Alajaam paigaldus ja elektrikaablite paigaldus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21754 16.12.2013 trassi kooskõlastus Mudaravila kinnistuvälised vee- ja kanalsatsioonitrassid
Tööde aeg 12.12.2013-12.02.2014
Teostaja Astlanda ehitus OÜ
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21088 03.09.2013 kooskõlastus Räästasõlme täiendatud lahendus. Pärnumaa nõunik, Nele Rent
20890 31.07.2013 projekti
kooskõlastus
Ranna pst 1 restaureerimine ja juurdeehitus. Põhiprojekt.
Vundamendid
Nr 2013-182-16PP
Tellija Astlanda Ehitus OÜ
Koostaja Roomelt Needo
Võru 2013

Tingimustega
1) rammimistöid alustatakse hoone lähedalt ja lõpetades hoonest kaugemal, ning
2) vaiade rammimisel paigaldatakse vaia kaldtahud hoonega paralleelselt, st. vaia sile tahk jääb hoone poole. Sellisel viisil ei kandu mööda vaia kaldpindu löögilaine hoone suunas vaid sellest mööda.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
20826 22.07.2013 kooskõlastus 1. Sisemised raamid on akendele hiljem paigaldatud ja halvasti teostatud. Aknaid ei ole võimalik restaureerimise käigus õhutihedaks muuta ja seetõttu tekib välimistel klaasidel kondentsi ja jäätumise oht.
2. Sisemistel raamidel on paigaldatud täiendav horisontaalne piidapross nõnda, et välimisi ülemisi raame ei ole võimalik avada ega restaureerimiseks eest ära tõsta.
3. Sisemistel raamidel on nõukogudeaegsed kremoonid ja sulused, välimistel raamidel on säilinud originaaldetailid.
4. Otsustati sisemised raamid ja täiendav horisontaalne piidapross teisaldada ning paigaldada uus sisemine tihenditega raam koos 2x paketiga.
Klaas on ilma jaotusteta ja võimalikult saleda raamiga, et jätta nähtavale originaalsed detailid välimistel raamidel.
Sisemised raamid on ära tõstetavad akende pesuks, tavaolukorras on aknad suletud varjatud pöördriividega ja käepidemed eemaldatud turvalisuse tagamiseks.
Käepideme pesad on kattesildiga. Raamid värvitakse sarnaselt välimiste raamidega.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent