Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Inspektor
12990 02.02.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Rüütli 21 aida välisseina remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Nr 08064
Tellija Pärnu LV
Koostaja L.Tammnn
Pärnu 2010
Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent
9597 25.06.2008 hooldustööd Rüütli 21 aida kiviseinte remonditööde kirjeldus.
Tellija Pärnu LV majandusosakond
Pärnu 2008
Muinsuskaitseameti Pärnu maakonna vaneminspektor, Nele Rent