Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37194 23.03.2020 uuringute aruanne Suur-Posti tn 2 fassaadide retsaureerimis- ja ehitusprojekt (arhitektuurse osa põhiprojekt)
Töö nr 04/19
Tellija Pärnu linn, Suur-Posti tn. 2 KÜ
Teostaja Jaak Huimerind
Tallinn 2019

Ehitusprojekt täiendavalt heaks kiidetud, kuivõrd mittesekkuv eksterjööri ehitusuuring on esitatud ehitusprojekti mahus.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36785 15.01.2020 uuringute aruanne Suur-Posti tn 2, Fassaadi viimistluskihtide uuringud, aruanne
Töö nr -
Tellija Suur-Posti 2 korteriühistu
Teostaja Kristiina Frolova
2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36633 16.12.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Posti tn 2 fassaadide retsaureerimis- ja ehitusprojekt (arhitektuurse osa põhiprojekt)
Töö nr 04/19
Tellija Pärnu linn, Suur-Posti tn. 2 KÜ
Teostaja Jaak Huimerind
Tallinn 2019

Ehitustööde tegemise ajal tagada pädev muinsuskaitseline järelevalve ning töid võib teostada pädev ettevõtja.
Enne tööde algust tuleb taotleda Muinsuskaitseametilt tööde tegemise luba. Vorm: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
36249 24.10.2019 uuringu tegevuskava Suur-Posti tn 2, fassaadi viimistluskihtide uuringud. Tegevuskava
Koostaja Kristiina Frolova
2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35774 22.08.2019 projekti
kooskõlastus
Suur-Posti tn 2 korterelemute kuuride ümberehitusprojekt. Eelprojekt
Töö nr 04/19
Tellija Suur-Posti tn 2 KÜ
Koostaja Jaak Huimerind jt
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28245 16.09.2016 projektieelne
kooskõlastus
Kooli tn 5 hooviala rekonstrueerimine. Põhiprojekt
Töö nr 15139
Tellija KÜ Kooli tn 5
Koostaja Karri Tiigisoon
Pärnu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21774 17.12.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Komandant Possieti elamu Pärnus Suur-Posti tn 2 tänavaäärse hoone (maja 1) korter 10 restaureerimise ja remondi järelevalve aruanne
Tellija Maris Orasson-Pukk
koostaja katrin Uibo
Tallinn 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
20021 09.04.2013 projekti
kooskõlastus
Suur-Posti tn 3 korterelamu rekonstrueerimine. Komandant Possieti elamu Pärnus Suur-Posti t. 2 kaitsevöönd, reg nr 16709. Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
19504 07.01.2013 ettekirjutused,
tööde peatamine
Päästeameti ettekirjutus:
1. Kohustada antud aadressil suure korterelamu omanikke tagama aadressil Suur- Posti 2, Pärnu linn korstnapitside renoveerimine.

2. Kohustada Suur- Posti 2-11, Pärnu linn korteri omanikku tagama aadressil Suur- Posti 2-11, Pärnu linn paikneva pliidi kasutamise peatamine, kuni korstnajalg on renoveeritud ja tõendatud pliidi kasutamise tuleohutus.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19434 18.12.2012 detailplaneering Ehitismälestise reg nr 16709 kaitsevöönd. Suur-Posti tn 9 kinnistu detailplaneering. Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen