Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29051 17.01.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Nikolai tn 3 ja uus tn 4 välisuste ja uus tn 4 sõiduvärava restaureerimistööde aruanne
Töö nr MKJ-1016
tellija Pärnu Linnavalitsus
koostaja Reelika Mitrovski
Pärnu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15544 02.05.2011 infostend Infotahvel peauksest vasakul.
600*640 mm
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14426 04.10.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Nikolai 3/Uus 4 asuva Lääne-Eesti külastuskeskuse muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Nr 09099
tellija AS Pärnumaa Turism
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13204 09.03.2010 projekti
kooskõlastus
Pärnu raekoda. Lääne-eesti külastuskseskuse kütte- ja ventilatsiooniosa muudatus.
Nr 08042
Tellija Pärnu LV majandusosakond
Koostaja H.Otsalt
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13022 09.02.2010 projekti
kooskõlastus
Nikolai 3 ja Uus 4 hoonete remondi põhiprojekt. Eeskoja põrand ja ajutine kaldtee. Projekti muudatus.
Nr 08042
Koostja Ludvig Tammann, Kaido Kalme
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11693 08.06.2009 projekti
kooskõlastus
Nikolai 3 ka Uu 4 hoonete remondi põhiprojekt. Köited:
I tehnovõrgud
II Arhitektuurne ja konstruktiivne osa
III Sisekujundus
IV Küte, veevarustus ja kanalistasioon
V ventilatsioon
VI elektripaigaldis
Nõrkvoolupaigaldis
Tellija: Pärnu LV
Koostajad: Tiit Raev
Hedda Peet
Ludvig Tammann
Heldur Otsalt
Enn Viires
Reimo Ruubel
AS Triger

Kaevetöödel nõutav arheoloogiline eeluuring ja-järelevalve.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
4201 14.03.2006 kooskõlastus Pärnu Raekoja Uus tn 4. Trepikoja siseukse tööjoonis.
Koostaja: H. Lehemaa
Tellija: Pärnu Linnavalitsus
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
1810 06.09.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused uurimiseks, projekteerimiseks ja remonttöödeks. Pärnu Raekoda. Põhikorruse läänetiib. Koostas: arh. Rein Raie. Pärnu, 2004.a. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits