Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29051 17.01.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Nikolai tn 3 ja uus tn 4 välisuste ja uus tn 4 sõiduvärava restaureerimistööde aruanne
Töö nr MKJ-1016
tellija Pärnu Linnavalitsus
koostaja Reelika Mitrovski
Pärnu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10302 29.10.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu Uus tn 4 hoone väliuuringud ja muinsuskaitsealased eritingimused hoone remondi põhiprojekti koostamiseks. Koostaja: Arcus Projekt OÜ. Tellija: Pärnu Linnavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
4732 12.06.2006 uuringute aruanne Pärnu raekoja juurdeehitus. Uuringute aruanne.
Arhitekt: Niina Mäger
Insener: Ludvig Tammann

Tellija: Pärnu Linnavalitsus
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
4678 01.06.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Nikolai tn 3, Pärnu. Muinsuskaitse eritingimused siseruumide remont-restaureermiseks.
Koostaja: Niina Mäger
Tellija: Pärnu LV Makandusosakond
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
1810 06.09.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused uurimiseks, projekteerimiseks ja remonttöödeks. Pärnu Raekoda. Põhikorruse läänetiib. Koostas: arh. Rein Raie. Pärnu, 2004.a. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits