Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
24310 06.02.2015 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
EELK Saarde kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt.
nr 14-28
Tellija EELK Saarde kogudus
Koostaja J. Kilumets, A.Pihl
Tallinn 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
2136 29.11.2004 muinsuskaitse
eritingimused
Saarde kiriku siseviimistluse ja välisuste muinsuskaitselised väliuuringud ja remondi eritingimused. T. Raev; L. Tammann Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
706 22.09.2003 projekti
kooskõlastus
Pärnumaa, Saarde kiriku võidukaare remondiprojekt Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits