Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35775 22.08.2019 uuringute aruanne EAÕK Sindi Junalailmumise kirik välisviimistluse uuringu aruanne
Töö nr 17040
Tellija EAÕK
Koostaja Svea Volmer
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34886 15.04.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Sindi Jumala Ilmumise Kiriku kellatorni müüri kahjustuste ja katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 17035
Tellija EAÕK
Koostaja Tiit Raev
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34338 16.01.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Sindi Jumalailmumise kiriku sammaskoja katuse ja torniga külgnevate katuste remondi, restaureerimise ja välisfassaadide remondi muinsuskaitse järelevalve aruanne
Töö nr 18057
Tellija EAÕK
Koostaja Tiit Raev
Pärnu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
31918 31.01.2018 tööde teostamise
aruanne
Sindi kiriku kellatorni luugid ja aknad. restaureerimise aruanne
Koostaja Jaak Tammearu
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30458 17.07.2017 uuringu tegevuskava EAÕK Sindi Jumalailmumise kiriku välisviimistluse väliuuringute tegevuskava
Töö nr 17040
tellija EAÕK
Koostaja Svea Volmer
Pärnu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29682 13.04.2017 projekti
kooskõlastus
EAÕK Sindi Jumalailmumise kirik. Katuste ja tornikiivrite restaureerimise põhiprojekt
Koostaja Ain Pihl
Tallinn 2009

vt kooskõlastus nr 11427
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29681 13.04.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Sindi Jumalailmumise kiriku muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks
Koostaja Tõnu Sepp
Kuressaare 2007

vt kooskõlastus 8236
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22471 28.04.2014 kooskõlastus Maaüksuste munitsipaalomandisse andmine Sindi linnas:
1. Pärnu maantee L2;
2. Pärnu maantee L3;
3. Pärnu maantee L4;
Maaüksus Pärnu maantee L2 jääb osaliselt mälestistele reg nr-tega 16754, 16783, 16775, 16778 ja 16779 kehtestatud ühisesse kaitsevööndisse
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21968 03.02.2014 kooskõlastus maaüksuste muntisipaalomandisse andmise Sindi linnas:
1. Ringi tn L1;
2. Ringi tn L2;
3. Ringi tn L3;
4. Ringi tn L4;
5. Ringi tn L5;
6. Kalamaja tee

Maaüksus Kalamaja tee jääb osaliselt mälestistele reg nr-tega 16754, 16783, 16775, 16778 ja 16779 kehtestatud ühisesse kaitsevööndisse.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
20378 27.05.2013 infostend Infotahvli paigaldamine Pärnumaa nõunik, Nele Rent