Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35941 16.09.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pärnu mnt 21 elamu restaureerimistööde tegevuskava
Töö nr -
Tellija Indrek Sauväli
Koostas Märt Käige
Pärnu 2019
Märkus: Asendatavad avatäited peavad olema kaheraamsed, algupäraste raamide näitel valmistatud koopiad! Avatäite sisemisse raami võib paigaldada paketi.
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
20381 27.05.2013 kooskõlastus Maa munitsipaalomandisse andmine
Lastepark
Pärnu mnt L1
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8353 11.12.2007 tööde teostamise
aruanne
Pärnu mnt 21-3 akende restaureerimise aruanne.
Koostaja Itta Arak
Viljandi 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent