Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
25499 31.07.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Peaukse konserveerimistööde kava
Koostaja Jaak Tammearu
Tallinn 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25498 31.07.2015 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kellatorni akende konserveerimistööde kava
Koostaja Jaak Tammearu
Tallinn 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13696 26.05.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
EAÕK Tahkuranna Jumalaema Uinumise kiriku avariitööde aruanne.
Koosta Tiia Kõvask
pärnu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
10460 26.11.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tahkuranna Jumalaema Uinumise Kiriku katuse restaureerimistööde aruanne.
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9314 15.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
EAÕK Tahkuranna kiriku siseviimistluse uuringud, muinsuakitse eritingimused ja restaureerimisettepanekud.
Tellija EAÕK Tahkuranna kogudus
Koostaja: Eva Möder, Juhan Kilumets
Tallinn 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8152 13.11.2007 projekti
kooskõlastus
EAÕK Tahkuranna kirik. Katuste muinsuskaitse eritingimused ha restaureerimise põhiprojekt.
Tellija: EAÕK Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kogudus
Projekteerija: Ain Pihl
Tallinn 2007
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Mari Lõhmus