Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18979 09.10.2012 kooskõlastus Fundamentaalreeperi asetamine kirikaeda Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15079 02.02.2011 teemaplaneering Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneering
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha
täpsustamine km 92,0-170,0"
Tellija Pärnu Maavalitsus
Tartu 2010-2011

KKK 193 21.12.2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent