Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
16434 20.09.2011 projekti
kooskõlastus
Taali mõisa peakaitsme suurendamine ja Lossi alajaama F4 rekonstrueerimine. Tööprojekt
nr K07328 IS0275
Tellija: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ
Koostaja: Vaiko Vinnal
Viljandi 2011

Tingimusega: elektrikaabli asukohad kavandada puude tüvedest vähemalt 5 m kaugusele, et vältida puude juurestiku vigastamist kaabli paigaldamisel.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg