Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34728 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tori jõe vasakkalda ÜVK projekteerimise I etapp
Töö nr: 1620
Koostaja Janno Erm
Telli Tori Vallavalitsus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
34099 03.12.2018 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 59 Pärnu-Tori lõik "Henriku" A/B peatus- Oore tee km 16.8-21.05. Põhiprojekt.
Töö nr 17/2017
Tellija Maanteeamet
Koostaja Tarmo Pärna
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33099 23.07.2018 projekti
kooskõlastus
Võlli tee 4, Võlli tee 5, Pärnu mnt 4 Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja hoone rekonstrueerimine, küttesüsteem. Koostaja T. Rähmonen, tellija Tori vallavalitsus, 2018a Pärnu Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18098 28.05.2012 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Tori mõisa jääkeldri muinsuskaitse eritingimused ja kohvik-infopunktiks kohandamise ehitusprojekt. Põhiprojekt
nr 2012-011
Tellija OÜ Tori Matkakeskus
Koostja Sven Reiss
Viljandi 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg