Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34099 03.12.2018 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 59 Pärnu-Tori lõik "Henriku" A/B peatus- Oore tee km 16.8-21.05. Põhiprojekt.
Töö nr 17/2017
Tellija Maanteeamet
Koostaja Tarmo Pärna
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33259 15.08.2018 projekti
kooskõlastus
Tori Hobusekasvanduse ühendamine valguskaabliga. Tööprojekt
Töö nr 1935P
Koostaja: Marko Mittal
Tellija: Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33209 13.08.2018 projekti
kooskõlastus
Tori Hobusekasvanduse hoonte projekteerimistööd ja vertikaalplaneeringu koostamine. Põhiprojekt
Töö nr 1865
Tellija SA Eesti Maaelumuuseumid
Koostajad: veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud, küte - OÜ Keskkonnaprojekt; veevarustus ja kanalisatsioon ´- Projektid 32 OÜ; Elektrivarustus - RR Elekter OÜ; Maastikuarhitektuur - Hüüp OÜ; välisvalgustus ja elektrivarustus - Myohliv OÜ
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32796 13.06.2018 projekti
kooskõlastus
Are-Tootsi-Tori_Vihtra fiiberoptilise valguskaabli paigaldus mikrotorustikus. Ehitusprojekt
Töö nr P07-17
Tellija Eesti Lairiba Arendamise SA
Koostaja Üllar Kreela
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32778 11.06.2018 projekti
kooskõlastus
Tori mõisa tallihoone nr 2 restaureerimine. Põhiprojekt
Töö nr 09-18
Tellija Maaeluministeerium
Koostaja Siiri Laanemaa, Reet Org
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32270 28.03.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Tori mõisa talli nr 2 muinsuskaitse eritingimused restaureerimis- ja ehitustöödeks
Töö nr 01-2018
Tellija Maaeluministeerium
Koostaja Reet Org, Nele Ruusmaa
Tartu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg