Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34728 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tori jõe vasakkalda ÜVK projekteerimise I etapp
Töö nr: 1620
Koostaja Janno Erm
Telli Tori Vallavalitsus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
34458 06.02.2019 tööde teostamise
aruanne
Tori muuseumi aidahoone katuse remonttööd
Töö nr 2019-479-02
Tellija Tori VV
Koostaja Aigar Needo
Võru 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34439 04.02.2019 projekti
kooskõlastus
Võlli tee 2, Tori bussiterminali ehitusprojekt. TL osa, teed ja liiklus. Eelprojekt
Töö nr 420818
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja Ulvi Tiits, Andri Põrk, Indrek Himmist
Kuressaare 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
30456 17.07.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tori mõisa viljaaida seemnevilja aidaruumi põranda taastamise tööde aruanne
Töö nr 090717
Tellija Tori VV
Koostaja Jüri Kodasma
Pärnu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26578 26.01.2016 projekti
kooskõlastus
Tori mõisa viljaaida automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi põhiprojekt
Töö nr 15-083
Tellija Tori Muuseum
Koostaja Reimo Ruubel
Pärnu 2016

Tingimusega: Vilkuriga välisireenid paigaldada räästa alla võimalikult vähe vaateid häirivatena.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26532 19.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Tori muuseumi muinsuskaitse eritingimused tulekahju- ja valvesignalisatsiooni paigaldamiseks
Töö nr 151222
Tellija Tori VV
Koostaja Jüri Kodasma
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26466 05.01.2016 kooskõlastus Muuseumi tee maaüksuse munitsipaalomandisse andmine Pärnu maakonnas Tori vallas Tori alevikus Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg