Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34728 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tori jõe vasakkalda ÜVK projekteerimise I etapp
Töö nr: 1620
Koostaja Janno Erm
Telli Tori Vallavalitsus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
31907 30.01.2018 projekti
kooskõlastus
Pärnu-Sauga-Suigu-Sindi-Tori valguskaabel mikrotorustikus
Töö nr 1041P
Tellia Eesti Lairiba Arenenduse SA
Koostaja Marko Mittal
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28338 03.10.2016 kooskõlastus Pärnu mnt 10 (KÜ tunnus 80803:001:0663) maaüksuse osalise munitsipaalomandisse andmine
Maaüksus paikneb Tori kalmistu, kiriku, mõisa ja vallamajadega seotud ajaloo- ja ehitismälestiste (reg-nr-d 8344-8345, 16829-16843, 16846-16847, 16849-16850, 27150) ühises kaitsevööndis ning sellele kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ja piirangud.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24950 06.05.2015 hooldustööd Võlli tee 5 elupuuheki istutamine vastavalt lisatud plaanile (vt 5.1-17.9/1155) Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21443 28.10.2013 hooldustööd Võlli tee 5 katastriüksusel (80803:001:0415) asuva kuuseheki (ca 45 m) raie vastavalt raiumisele kuuluva kuuseheki asukohaskeemile. Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg