Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34439 04.02.2019 projekti
kooskõlastus
Võlli tee 2, Tori bussiterminali ehitusprojekt. TL osa, teed ja liiklus. Eelprojekt
Töö nr 420818
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja Ulvi Tiits, Andri Põrk, Indrek Himmist
Kuressaare 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
34099 03.12.2018 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 59 Pärnu-Tori lõik "Henriku" A/B peatus- Oore tee km 16.8-21.05. Põhiprojekt.
Töö nr 17/2017
Tellija Maanteeamet
Koostaja Tarmo Pärna
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
32798 13.06.2018 projekti
kooskõlastus
Pärnu mnt 3 Tori alevi kauplusehoone sidetrassi põhiprojekt
Töö nr 18-031
Tellija Vändra Tarbijate Ühistu
Koostaja Väino Talts
Pärnu 2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
31228 30.10.2017 projekti
kooskõlastus
Pärnu mnt 3, Tori, kauplusehoone ümberheitamine ja laeindamine. Eelprojekt
Töö nr 15010
Tellija Vändra Tarbijate Ühistu
Koostaja Indrek Niitla
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29728 19.04.2017 detailplaneering Pärnu mnt 3 (KÜ 80803:001:0294) kinnistu detailplaneering
Töö nr 15050
Koostaja Viljandi EKE Projekt OÜ
Huvitatud isik Vändra Tarbijate Ühistu
Viljandi 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg