Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34728 25.03.2019 projekti
kooskõlastus
Tori jõe vasakkalda ÜVK projekteerimise I etapp
Töö nr: 1620
Koostaja Janno Erm
Telli Tori Vallavalitsus
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
34439 04.02.2019 projekti
kooskõlastus
Võlli tee 2, Tori bussiterminali ehitusprojekt. TL osa, teed ja liiklus. Eelprojekt
Töö nr 420818
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja Ulvi Tiits, Andri Põrk, Indrek Himmist
Kuressaare 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
20520 11.06.2013 hooldustööd Tori Vallavalitsus palub kooskõlastada ja taotleb Tori alevikus Pärnu mnt 11 katastriüksusel (80803:001:0072) asuva puu raiet vastavalt raiumisele kuuluva puu asukoha skeemile.
Puu (vaher) tüvi on mädanikust kahjustatud ja lõhestunud ning Tori bussipeatuse poole kaldu, mistõttu ohustab avalikul teel liikuvaid sõidukeid ja jalakäijaid.
Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg