Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34099 03.12.2018 projekti
kooskõlastus
Riigitee nr 59 Pärnu-Tori lõik "Henriku" A/B peatus- Oore tee km 16.8-21.05. Põhiprojekt.
Töö nr 17/2017
Tellija Maanteeamet
Koostaja Tarmo Pärna
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
31907 30.01.2018 projekti
kooskõlastus
Pärnu-Sauga-Suigu-Sindi-Tori valguskaabel mikrotorustikus
Töö nr 1041P
Tellia Eesti Lairiba Arenenduse SA
Koostaja Marko Mittal
2018
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25764 15.09.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tori vallamaja, Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa, II korruse ruumide ehitustööde aruanne
Töö nr 210515
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja Jüri Kodasma
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
24340 11.02.2015 projekti
kooskõlastus
Tori vallamaja Ii korruse ruumide väljaehitamise muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt.
Projekti lisa II
nr 14032
Tellija Tori VV
Koostaja M.Paju
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
23530 01.10.2014 projekti
kooskõlastus
Tori vallamaja II korruse ruumide väljaehitamise muinsuskaitse eritingimused ja põhiproejkt
Projekti lisa. muudatused konstruktsioonides (seletuskiri ja joonised)
Nr 14032
Tellija Tori VV
Koostaja M.Paju
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
23433 19.09.2014 projekti
kooskõlastus
Tori uus vallmaja II korruse ruumide väljaehitamise muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt
Nr 14032
tellija Tori VV
Koostaja M.Paju
Pärnu 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22309 projekti
kooskõlastus
Olemasoleva endise Tori vanadekodu hoone renoveerimine vallamajaks
Nr 458-12
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja Tõnis Palm,. Ilmar Selgal
Pärnu 2014
16714 07.11.2011 projekti
kooskõlastus
Tori vallamaja täiendav varikatus
Põhiprojekt vähendatud mahus
Nr 11075
Tellija AS Pärnu REV
Koostaja M.Paju
Pärnu 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
8229 23.11.2007 projekti
kooskõlastus
Tori uue vallamaja varikatuse projekt.
nr 07107
tellija Tori Vallavalitsus
Pärnu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent