Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33099 23.07.2018 projekti
kooskõlastus
Võlli tee 4, Võlli tee 5, Pärnu mnt 4 Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja hoone rekonstrueerimine, küttesüsteem. Koostaja T. Rähmonen, tellija Tori vallavalitsus, 2018a Pärnu Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
26917 16.03.2016 detailplaneering Tori aleviku keskuse detailplaneering
Töö nr 1035/15
Tellija Tori Vallavalitsus
Koostaja OÜ Entec Eesti
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26631 03.02.2016 projekti
kooskõlastus
Tori vallamaja arestikambri katuse restaureerimise põhiprojekt
Töö nr 6012
Tellija Tori Püha Jüri kogudus
Koostaja Helle-Triin Hansumäe
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26617 01.02.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu mnt 5 elamu rekonstrueerimise muinsuskaitse eritingimused
töö nr 6012
tellija Tori Püha Jüri kogudus
koostaja Helle-Triin Hansumäe
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26588 27.01.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Tori aleviku detailplaneeringu koostamiseks
Töö nr 2015-209K
Tellija Tori VV
Koostaja Kati Niibo
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
23965 12.12.2014 kooskõlastus Puude raie 6tk vastavalt asendiplaanile Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14334 20.09.2010 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tori vallamaja arestikambri hooldustööde kirjeldus
Nr 10076
Tellija OÜ Lilleneiud
Koostaja Ludvig Tammann
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14316 15.09.2010 kooskõlastus Raieorderi kooskõlastus nr 39. OÜ Lilleneiud, Pärnu mnt 5, Tori alevik, Tori vald, Pärnumaa. Raiumisele kuuluvad 1. vaher 2. saar, nende asukoht näidatud raieorderil. Tingimused: 1. raietööde käigus tagada mälestise ohutus, vajadusel teostada tööd tõstukilt 2. teostada Pärnu mnt 5 kü-l lehtpuude (minimaalselt kahe) tagasiistutus Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
12235 16.09.2009 üldplaneering Tori valla üldplaneering 2009. Koostaja: Tori vallavalitsus. Planeering on esitatud MKA-le CD-l. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
10335 05.11.2008 projektieelne
kooskõlastus
Tori vallamaja arestikambri remonditööde kirjeldus ja remondi eskiis
Nr 08081
Tellija Tori VV
Koostaja L.Tammann
Pärnu 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent