Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34639 11.03.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pootsi mõisa peahoone portikuse restaureerimise I etapp.
Muinsuskaitseline aruanne.
Töö nr 09-18
Tellija Anys Põldsam
Koostaja Priit Raba
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33139 27.07.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pootsi-Mõisa, Pootsi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, Pootsi mõisa portikuse restaureerimise tegevuskava
Töö nr 2017-176
Tellija Ants Põldsam
Koostaja Raido Lääne
2018 Tartu
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
31131 16.10.2017 projekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa terrass. Rekonstrueermisprojekt
Töö nr AR-3-01
Tellija Ants Põldsam
Koostaja Jaak Tiidemann
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30319 28.06.2017 tööprojekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa peahoone portikuse restaureerimise tööjoonised
Töö nr 2017-176
Tellija Ants Põldsam jun
Koostaja Priit Matsi
Pärnu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25147 08.06.2015 projekti
kooskõlastus
ELA102 Tõstamaa-Audru-Libatse-Valgu-Märjamaa lõik 4 Pootsi-Audru-Ahaste-Pärnu-Lavassaare-Vahenurme fiiberoptilise sidekaabli paigaldamise tööprojekt
Töö nr HT0150
Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostaja Anti Salura, Eduard Terass
Kose 2015

Tingimustega:
1. Mälestiste kahjustamine on keelatud
2. Pargi ja allee puude juurestike kahjustamine on keelatud
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19752 20.02.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa peahoone katusekatte vahetus
Põhiprojekt
Nr 202-13
tellija Malle Paalberg
Koostaja Anne Vaisma, Anni Martin
Pärnu 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9040 07.04.2008 üldplaneering Tõstamaa valla üldplaneering
Nr 686/06
Tellija Tõstamaa vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent