Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36247 24.10.2019 projekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa peatrepi rekonstrueerimisprojekt. Põhiprojekt
Töö nr 190725
Tellija Ants Põldsam
Koostaja Priit Langeproon
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
34639 11.03.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pootsi mõisa peahoone portikuse restaureerimise I etapp.
Muinsuskaitseline aruanne.
Töö nr 09-18
Tellija Anys Põldsam
Koostaja Priit Raba
Tallinn 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
33139 27.07.2018 hooldusjuhend,
tegevuskava
Pootsi-Mõisa, Pootsi küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, Pootsi mõisa portikuse restaureerimise tegevuskava
Töö nr 2017-176
Tellija Ants Põldsam
Koostaja Raido Lääne
2018 Tartu
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
31131 16.10.2017 projekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa terrass. Rekonstrueermisprojekt
Töö nr AR-3-01
Tellija Ants Põldsam
Koostaja Jaak Tiidemann
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30319 28.06.2017 tööprojekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa peahoone portikuse restaureerimise tööjoonised
Töö nr 2017-176
Tellija Ants Põldsam jun
Koostaja Priit Matsi
Pärnu 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25147 08.06.2015 projekti
kooskõlastus
ELA102 Tõstamaa-Audru-Libatse-Valgu-Märjamaa lõik 4 Pootsi-Audru-Ahaste-Pärnu-Lavassaare-Vahenurme fiiberoptilise sidekaabli paigaldamise tööprojekt
Töö nr HT0150
Tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Koostaja Anti Salura, Eduard Terass
Kose 2015

Tingimustega:
1. Mälestiste kahjustamine on keelatud
2. Pargi ja allee puude juurestike kahjustamine on keelatud
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
19752 20.02.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Pootsi mõisa peahoone katusekatte vahetus
Põhiprojekt
Nr 202-13
tellija Malle Paalberg
Koostaja Anne Vaisma, Anni Martin
Pärnu 2013
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9040 07.04.2008 üldplaneering Tõstamaa valla üldplaneering
Nr 686/06
Tellija Tõstamaa vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent