Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30830 06.09.2017 tööde teostamise
aruanne
Tõstamaa mõisa peahoone niiskuskahjustuste kõrvaldamine maalingute piirkonnas
Töö nr
Tellija Stono-Ehitus OÜ
Koostaja Elo Sova, Eva Mölder
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
30505 25.07.2017 hooldusjuhend,
tegevuskava
Tõstamaa mõisa peahoone maalingute kahjustuste kõrvaldamise tegevuskava
Töö nr
Tellija Tõstamaa VV
Koostaja Eva Mölder
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
25072 27.05.2015 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA102 Tõstamaa-Audru-Libatse-Valgu-Märjamaa lõik 3 Tõstamaa-Tõhela Pärnumaal, Tõstamaa vallas mikrotoru süsteemi- ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt
Töö nr HT0150
tellija Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
koostja Anti Salura, Eduard Terass
Kose 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
22276 26.03.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tõstamaa mõisa peahoone ja mõisa tallihoone kütte- ja ventilatsiooni rekonstrueerimine
Tellija Riigi Kinnsivara AS
Koostaja Merten Ilbves
Tallinn 2014
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17387 22.02.2012 projekti
kooskõlastus
Tõstamaa mõisakompleksi kütte- ja ventilatsiooni rekonstrueerimine. Põhiprojekt
Mõisa peahoone
Nr 024
Tellija Riigi Kinnisvara AS
Koostaja L.Luusepp, R.Rähmonen, S.Plamus. J.Bahovski
Pärnu 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17086 04.01.2012 projekti
kooskõlastus
Tõstamaa mõisakompleksi kütte- ja ventilatsiooni rekonstrueerimine, muisuskaitse eritingumused, dendroloogiline inventeerimine trassi osas, kütte välistrass, katlamaja. Eelprojekt
Nr 024
Tellija Riigi Kinnisvara AS
Koostaja: Termopilt OÜ
Pärnu 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
16738 09.11.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Tõstamaa mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused hoone üleviimiseks vesiküttele ja ventilatsiooni tõhustamiseks
tellija Termopilt OÜ
Koostaja Merike Limberg
Tallinn 2011
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
9040 07.04.2008 üldplaneering Tõstamaa valla üldplaneering
Nr 686/06
Tellija Tõstamaa vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
5572 30.10.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Tõstamaa Keskkooli võimla projekti muinsuskaitse eritingimuse
Nr 06058
Tellija Tõstamaa Vallavalitsus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
2285 17.01.2005 tööde teostamise
aruanne
Tõstamaa mõisa peahoone I ja II korruse laemaalingute restaureerimise aruanne. A. Maasik Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Jaan Vali