Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
500 25.06.2003 muinsuskaitse
eritingimused
Uue-Varbla mõisa taastatava terrassi ja rõdu muinsuskaitse eritingimused.Ins. L.Tammann, mai 2003.a.
501 25.06.2003 projekti
kooskõlastus
Uue-Varbla mõisa taastatava terrassi ja rõdu tööprojekt. Ins. L.Tammann, mai 2003.a.
11665 03.06.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Uue-varbla mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused hoone katuse ja välisviimistluse remont-restaureerimistöödeks.
tellija Varbla VV
Koostja Elo Sova
Tallinn 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11666 03.06.2009 projekti
kooskõlastus
Uue-Varbla mõisa peahoone välisviimistluse põhiprojekt.
Tellija: Varbla VV
Koostaja: Mari Hammer
Tallinn 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11667 03.06.2009 projekti
kooskõlastus
Uue-Varbla mõisa peahoone katuse remont-restaureerimise põhiprojekt.
Tellija Varbla VV
Koostaja Silvia Ränd
Tallinn 2008
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12551 13.11.2009 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Uue-Varbla mõisa peahoone katuse remondi (I etapp) aruanne.
Koostaja Eduard Rajari
Tellija Ivi Kask

Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
15857 16.06.2011 trassi kooskõlastus Tõstamaa-Varbla-Helmküla-Pivarootsi
1.etapp Pärnumaa, Varbla valla piir-Helmküla teerist
Microduct süsteemi- ja fiiberoptilise sidekaabli
paigaldus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17421 28.02.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Uue-Varbla mõisa peahoone katuse ehituse III järgu muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Tellija Rene Kask
Koostaja Eduard Rajari
Pärnu 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
35453 02.07.2019 tööde teostamise
aruanne
Siseviimistluskihtide uuringute aruanne
Töö nr
Tellija Muinsuskaitseamet
Koostaja Kristiina Ribelus
Tartu 2019
Pärnumaa nõunik, Nele Rent