Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
7150 16.12.2011 muinsuskaitse
eritingimused
Võidula mõisa peahoone muinsuskaitse eritingimused restaureerimiseks. Töö nr 2007-046
Tellija Võidula Rahvamaja
Koostaja P.Viirsalu
Tartu 2007
KKK nr 106 29.05.2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14146 16.08.2010 projekti
kooskõlastus
Võidula mõisa peahoone fassaadide restaureerimisprojekt. Arhitektuurne osa. Põhiprojekt. Arhitektid Mihkel Koppel, Stanislav Popkov, Andrei Paladjuk. Tellija Vändra Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg
17006 21.12.2011 projekti
kooskõlastus
Võidula mõisa peahoone fassaadide restaureerimisprojekt. Tallinn 2011. Kooskõlastatud M.Kinksi nõusolekul. Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
24189 tööde teostamise
aruanne
Võidula mõisa külalistetoa glasuurpottahju restaureerimine. Aruanne
Koostja Lea Toom
Vändra 2015
26130 12.11.2015 hooldusjuhend,
tegevuskava
Võidula mõisa peahoone ülevaatuse aruanne ja soovituslikud tegevused hoone seisukorra parandamiseks
Töö nr 150922
Tellija Vändra VV
Koostaja Jüri Kodasma
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26689 15.02.2016 kooskõlastus Paisu katastriüksusele (tunnus 9201:001:0102) hoonestusõiguse seadmine. Pärnumaa nõunik, Nele Rent
28148 01.09.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Võidula mõisa peahoone katusetööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Töö nr 160817
Tellija Vändra Vallavalitsus
Koostaja Jüri Kodasma
Pärnu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent