Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36651 17.12.2019 uuringute aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
32615 16.05.2018 uuringu tegevuskava Altariretaabli seisukorra ülevaatus ja uuringud Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
8868 04.03.2008 hooldusjuhend,
tegevuskava
Simuna kiriku altari konserveerimistööde programm (reg.nr. 16921).
KAR-Grupp AS, R.Tuvike.
11.02.2008

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk