Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31445 28.11.2017 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
28149 01.09.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Konserveerimstööde tegevuskava Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo