Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30799 04.09.2017 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30396 07.07.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp