Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
8869 04.03.2008 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ambla kiriku küünlajalgade konserveerimistööde programm (reg.nr. 17115, 17116).
KAR-Grupp AS, E.Jööts.
15.02.2008

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk