Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36978 18.02.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Originaalpolükroomia avamine ja konserveerimine.
Üle vaatasid Karen Klandorf ja Grete Nilp.
WD: 5.1-17.2/10
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
36651 17.12.2019 uuringute aruanne Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
32621 17.05.2018 uuringu tegevuskava Chr. Ackermanni krutsifiksi seisukorra ülevaatus ja uuringud.
Viia läbi tehnilised ja kunstiajaloolised uuringud ning tõsta nii erialaspetsialistide kui laiema publiku fookusesse barokk-meister Christian Ackermanni loomingut.
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp