Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36929 13.02.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Altariseina ja -maali konserveerimistööde tegevuskava.
WD: 5.1-17.2/7
Vaatasid üle Karen Klandorf ja Grete Nilp.
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp