Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36290 31.10.2019 tööde teostamise
aruanne
Altarimaali konserveerimistööde aruanne.
WD: Originaaldokument: 5.1-17.8/41
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
31222 27.10.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp