Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40908 05.07.2021 KOV ehitusluba Moodul-lasteaed, ehitusprojekt Töö nr 97-21
Ehitisregistri kood 121360831
Ehitise nimetus MOODUL-LASTEAED
WD 5.1-17.6/566
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
40861 30.06.2021 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. 2021. Arheoloogiliste uuringute kava Rannamõisa külas Aiaäärse ja Rannamõisa laod kinnistul (asulakoht 17512; Harku vald/kihelkond, Harjumaa). Arheoloogiakeskus MTÜ. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37499 28.04.2020 projekti
kooskõlastus
VT1145. Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Rannamõisa, Meriküla ja Ilmandu küla, Harku vald, Harju maakond.
Projekti on täiendatud vastavalt arheoloogia KKK otsusele protokollis 207.
Projekt WDs nr 5.1-17.6/404
Arheoloogianõunik, Anu Lillak
31995 12.02.2018 detailplaneering Harku vallas, Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste detailplaneering. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
18742 03.09.2012 uuringute aruanne Lavi, A ja Toome, T 2011 Arheoloogilistest eeluuringutest Merepiiga põik 3 krundil, Harku vallas, Harjumaal asulakoht reg.nr. 17512 kaitsevööndis 05.08 2011 Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor, Ants Kraut
449 04.06.2003 projekti
kooskõlastus
Harju maakonnas, Harku vallas, Rannamõisa külas Paekalda 18 a, 18 elamu juurdeehituse projekt. Proj.: Raili Kadarik. Tellija Anti Sõrmus.
Kooskõlastus A. Rudi kirjaga 30.05.03. Mullatööde teostamisest informeerida eelnevalt MKA-t.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
867 01.12.2003 kooskõlastus Harku vald Rannamõisa küla Merepiiga tee 12 lasteaia detailplaneering. töö nr 23331 Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
2733 13.04.2005 kooskõlastus Paekalda 18A kinnistu ja lähiala detailplaneering. Harjumaa, Harku vald, Rannamõisa küla.
Tellija: Harku vald
Autorid FIE Taimi Kirs ja FIE Tiia Mägi

Planeeringu eesmärgiks on krundipiiride muutmine ja juurdepääsu tagamine kinnistule Paekalda 19.
Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
4830 27.06.2006 projekti
kooskõlastus
Reg nr 17512.
PUUKUUR. Rannamõisa, katastriüksus Merepiiga tee 14 (19801:002:0760). OÜ Strantum (reg kood 10731164; Ranna tee 1, Tabasalu). Kaevetöödel nõutav arheoloogiline järelevalve.

Mälestis: Asulakoht (reg nr 17512)
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Ulla Kadakas
15910 22.06.2011 detailplaneering Harjumaa Harku vald Rannamõisa küla Rannamõisa laod ja Aiaiäärse kinnistute ja lähiala detailplaneering. Planeerija: OÜ Visioonprojekt, tellija: Harku Vallavalitsus. DP asub osaliselt arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 17512) alal ning selle kaitsevööndis. Kooskõlastatud KKK nr 205. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork