Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20456 03.06.2013 uuringu tegevuskava Lavi, Ain, Toome, Tarvi. Arheoloogilise uuringu tegevuskava. Harku vallas Rannamõisa asulakohal nr 17512. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 30.05.2013.

Arheoloogiline järelevalve viiakse läbi seoses veemajandusprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustöödega Merepiiga teel (lõigus Kõrgemäe tee – Veehaldja tee) ja Merepiiga põik (lõigus Merepiiga tee – Veehaldja tee). Tööde eesmärk on mullatööde käigus arheoloogilise kultuurkihi väljaselgitamine ning olemasoleva situatsiooni fikseerimine joonistel ja fotodel ning võimaluse korral arheoloogilise kultuurkihi elementide säilitamine. Järelevalvetööde käigus vaadatakse läbi trassist väljatõstetav muld, vajadusel, st kultuurkihi olemasolu korral tööd peatatakse ning otsustatakse edasine võimalik töökord. Profiilid fikseeritakse, leidude ilmnemisel kogutakse ja dokumenteeritakse leiumaterjal. Kui arheoloogilisi leide, ladestusi ega konstruktsioone ei tule, siis lubatakse kaevata vajamineva sügavuseni. Juhul kui kaevendis ilmnevad arheoloogilise kultuurkihi ladestused, mida ehitustööde käigus pole võimalik säilitada, siis kaevatakse need läbi käsitsi. Seejärel fikseeritakse olemasolev situatsioon.
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31995 12.02.2018 detailplaneering Harku vallas, Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste detailplaneering. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
37499 28.04.2020 projekti
kooskõlastus
VT1145. Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Rannamõisa, Meriküla ja Ilmandu küla, Harku vald, Harju maakond.
Projekti on täiendatud vastavalt arheoloogia KKK otsusele protokollis 207.
Projekt WDs nr 5.1-17.6/404
Arheoloogianõunik, Anu Lillak