Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
910 05.12.2003 kooskõlastus Harju maakonnas, Harku vallas, Tiskre külas, Apametsa piirkonnas, kvartalis X asuva Alasniidu elamurajooni detailplaneering. Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi
485 18.06.2003 üldplaneering Harku valla Apametsa üldplaneering.
V.a. Pr Pille Metspalu
Hendrikson & Ko OÜ
Suurtüki 2
Tallinn

18.06.2003 nr 1/595
Apametsa piirkonna üldplaneering


Käesolevaga kooskõlastab Muinsuskaitseamet Apametsa piirkonna üldplaneeringu järgmiste tingimustega ja ettepanekutega :

1. X koostööpiirkonnas (vt. Kaart nr 1 Koostööpiirkonnad) paikneb kaks arheoloogiamälestist – kultusekivi registri nr. 17530 ja kultusekivi registri nr. 17531, millised on üldplaneeringu kaardile kantud. Ühtlasi on mälestistega seonduvaid piiranguid seletuskirjas käsitletud. X koostööpiirkonna detailplaneeringud tuleb Muinsuskaitseametis kooskõlastada.
2. X koostööpiirkond piirneb ida- ja kaguosas Tiskre küla miljööväärtusliku piirkonnaga, milles on valdavad talumajapidamised ühepere-elamutega. Sellest tulenevalt ei pea me õigeks miljööväärtusliku ala kõrvale planeerida ridaelamuid vaid teeme ettepaneku rajada antud alale ühepere-elamud.
Lugupidamisega,


Silja Konsa
Põhja-Eesti teenistuse juhataja
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa