Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34090 03.12.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Loodetuule tee 6 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Töö nr: 18/LH653652
Projekti kood: LP6094
Koostas Jaanus Petri
Kontrollis Indrek Kaarmäe
Tallinn 2018
Tellija: Elektrilevi AS
Reg-nr 17533
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
33904 12.11.2018 tööprojekti
kooskõlastus
Loodetuule tee 4 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Töö nr: 18/LH642324
Projekti kood: LP6094
Koostas Jaanus Petri
Tallinn 2018
Tellija: Elektrilevi AS
Reg-nr 17533
Harjumaa arheoloogianõunik, Helena Kaldre
32504 03.05.2018 projekti
kooskõlastus
Loodetuule tee 4 suvila eelprojekt. Arhitekt M.Kordemets. Arheoloogiatingimused sees. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
28704 25.11.2016 uuringu tegevuskava Kraut, Ants. Arheoloogilise uuringu tegevuskava kivikalme nr 17533 kaitsevööndis Türisalu külas. Muinasprojekt OÜ. Tallinn, 22.11.2016 .2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26836 09.03.2016 projekti
kooskõlastus
ESTWIN008 ELA094 Vääna-Paldiski, Karjaküla-Tutermaa ja Muraste-PV kool lõikude Harjumaal Harku ja Keila valdades ning Keila ja Paldiski linnades Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.( koosoleku protokoll nr 77 19.02.2016) Harjumaa vaneminspektor, Armin Rudi